Saturday, November 1, 2014

NOMBOR PENDAFTARAN SYARIKAT


Untuk mematuhi undang-undang dibawah Syeksen 121(1)(b) Akta Syarikat 1965, Syarikat E&H Neutral Solution, telah memaparkan maklumat Syarikat beserta No. pendaftaran Syarikat yang didaftarkan.

NAMA SYARIKAT :     E&H NEUTRAL SOLUTION
NO PENDAFTARAN:   PG0340202-D

1 comment: